Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Μάης μήνας Μνήμης ( Πόντος Κωνσταντινούπολη )